Inicio Notícies Medi Ambient Torrent intensifica i millora els tractaments contra la processionària

Torrent intensifica i millora els tractaments contra la processionària

6 minuto leer

 En 2016 s’han tractat un total de 1.535 pins, quasi el doble que l’any anterior

S’ha millorat el sistema d’aplicació de tractaments preventius, que oferixen millors resultats i són beneficiosos per a la salut de les espècies tractades

Durant la passada tardor es va iniciar, des de la Delegació de Medi Ambient, la campanya d’actuació per a previndre l’aparició de la processionària del pi en jardins, col·legis i altres instal·lacions públiques. La processionària és un insecte que associa el seu cicle natural als pins i pinades i forma, en el seu estat d’eruga, nius o bosses en els pins. A la fi de l’hivern ja ha aconseguit la grandària adequada i cau a terra per a soterrar-se.

La millor manera d’evitar l’aparició de les bosses i, posteriorment, de les erugues, consistix en la realització de tractaments preventius. En esta última campanya 2016-2017, el Servei de Jardineria Municipal en ha intensificat i millorat el sistema d’aplicació dels tractaments preventius respecte als anys anteriors, i aposta per tecnologia automàtica en lloc de la manual que s’ha estat fent servir durant els últims anys. La nova maquinària oferix millors resultats i utilitza una sèrie de productes que milloren la salut de les espècies tractades.

Els resultats obtinguts són importants, ja que en 2016 s’han tractat 1.535 pins, quasi el doble que en 2015, que es van tractar 780 pins. S’ha abastat zones que fins ara mai s’havien tractat i s’ha intensificat el tractament en moltes altres zones, de manera que s’aconseguix evitar o disminuir l’aparició de bosses i, amb això, el perill que els cucs comporten per a les persones i els animals.

Com ha assenyalat la regidora, Inma Amat: “cal continuar treballant en este sentit i evitar tindre en els nostres carrers, parcs i zones públiques en general esta plaga. En un any, hem aconseguit arribar a quasi el doble de punts que el que s’ha aconseguit en anys anteriors, i s’ha reduït el nombre d’incidències rebudes fins hui a la meitat. Encara queden determinades zones sense tractar, que de cara a la pròxima tardor seran les prioritàries. Amb estos resultats, el cost de la inversió realitzada en millor maquinària i tractaments es veu recompensat, ja que ha de ser una prioritat apostar per la seguretat de persones i animals en les nostres zones públiques a pesar del cost que açò puga suposar”.

A causa que hi ha nombroses propietats privades que tenen pins que en molts casos recauen, en part, sobre la via pública, des del 2015, la nova direcció oferix des de Nous Espais el tractament d’endoteràpia contra la processionària per a les parcel·les privades a preus públics. “Oferint este servei també s’ha aconseguit que molts particulars que fins ara no havien tractat els seus pins ho feren i, amb açò, s’ha aconseguit evitar l’aparició d’erugues en més d’un centenar de pins particulars”, assenyala la regidora Inma Amat.

En la seua aposta per la lluita contra les plagues, durant este mes d’abril, el Voluntariat Ambiental Torrent Verd de l’Ajuntament de Torrent retirarà els paranys contra el Tomicus, plaga molt comuna en els boscos de pins que van instal·lar al mes d’octubre per a la campanya 2017, que els voluntaris ja havien substituït al febrer. També s’arreplegaran els paranys instal·lats en el bosc del Vedat, i des de la Delegació de Medi Ambient els paranys de la Serra Perenxisa, fins a la pròxima campanya 2018.

Ver más artículos relacionados
Ver más en Medi Ambient

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Torrent intensifica y mejora los tratamientos contra la procesionaria

6 minuto leer

En 2016 se han tratado un total de 1.535 pinos, casi el doble que el año anterior


Se ha mejorado el sistema de aplicación de tratamientos preventivos que ofrece mejores resultados y son beneficiosos para la salud de las especies tratadas

Durante el pasado otoño se puso en marcha desde la delegación de Medio Ambiente, la campaña de actuación para prevenir la aparición de la procesionaria del pino en jardines, colegios y otras instalaciones públicas. La procesionaria es un insecto que asocia su ciclo natural a los pinos y pinadas formando en su estado de oruga, nidos o “bolsones” en los pinos, alcanzando a finales del invierno el tamaño adecuado cayendo al suelo para enterrarse.
La mejor manera de evitar la aparición de las bolsas y, posteriormente, de las orugas, consiste en la realización de tratamientos preventivos. El Servicio de Jardinería Municipal en esta última campaña 2016-2017 ha intensificado y mejorado el sistema de aplicación de los tratamientos preventivos respecto a los años anteriores, apostando por tecnología automática en lugar de la manual que se venía prestando los últimos años. La nueva maquinaria ofrece mejores resultados y utiliza una serie de productos que mejoran la salud de las especies tratadas.
Los resultados obtenidos son importantes ya que en 2016 se han tratado 1.535 pinos casi el doble que en 2015, que se trataron 780 pinos. Se ha abarcado zonas que hasta ahora nunca se habían tratado y se ha intensificado el tratamiento en otras muchas zonas, consiguiendo así evitar la aparición de bolsas o la disminución de las mismas y, con ello, el peligro que conllevan los gusanos para las personas y animales.
Como ha señalado la concejala, Inma Amat, “hay que seguir trabajando en este sentido evitando tener en nuestras calles, parques y zonas públicas en general esta plaga. En un año hemos logrado llegar a casi el doble de puntos que lo conseguido en años anteriores, reduciendo el número de incidencias recibidas hasta la fecha a la mitad. Todavía quedan determinadas zonas sin tratar que de cara al próximo otoño serán las prioritarias. Con estos resultados,  el coste de la inversión realizada en mejor maquinaria y tratamientos se ve recompensado, ya que debe ser una prioridad apostar por la seguridad de personas y animales en nuestras zonas públicas frente al coste que ello pueda suponer”.
Puesto que existen numerosas propiedades privadas que tienen pinos que en muchos casos recaen en parte sobre la vía pública, desde 2015, la nueva dirección decidió ofrecer desde Nous Espais el tratamiento de endoterapia contra la procesionaria para las parcelas privadas a precios públicos. “Ofreciendo este servicio también se ha conseguido que muchos particulares que hasta ahora no habían tratado sus pinos lo hiciesen y, con esto, se ha logrado evitar la aparición de orugas en más de un centenar de pinos particulares”, señala la concejala Inma Amat.
En su apuesta por la lucha contra las plagas, durante este mes de abril el Voluntariado Ambiental Torrent Verd de l’Ajuntament de Torrent retirarán las trampas contra el Tomicus, plaga muy común en los bosques de pinos que instalaron en el mes de octubre para la campaña 2017 y cuya sustitución de los atrayentes realizaron los mismos voluntarios en febrero. También se recogerán las trampas instaladas en el bosque de El Vedat y desde la delegación de Medio Ambiente las trampas de la Serra Perenxisa, hasta la próxima campaña 2018.
Ver más artículos relacionados
Ver más en Medio ambiente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

También le puede interesar

El festival Arrels de Torrent llena el Auditori en sus conciertos de clausura

A lo largo de la semana renombrados intérpretes del panorama nacional e internacional han …