Inicio Notícies Economia Dos autobusos promocionen l’App Torrent, l’eina de comunicació a temps real entre el ciutadà i l’administració

Dos autobusos promocionen l’App Torrent, l’eina de comunicació a temps real entre el ciutadà i l’administració

5 minuto leer

Permet, entre altres funcions, la consulta d’estacionaments disponibles a temps real per a persones amb mobilitat reduïda o reportar incidències en la via pública

L’Ajuntament de Torrent, amb la finalitat de millorar la comunicació i la participació ciutadana, posa a l’abast dels veïns de la localitat diferents prestacions en l’App Torrent que els permeten facilitar les gestions i mantenir-los informats de l’actualitat local. L’aplicació està disponible tant per a iOS com per a Android i es descarrega debades i de forma senzilla en els dispositius mòbils, a través de l’App Store o Play Store, respectivament.

Per a donar-li major difusió i visibilitat, des de final de l’any passat circulen dos autobusos municipals que amb vinils duen la informació d’una app que “ha sigut actualitzada i millorada significativament i que integra, des de la seua última actualització, els serveis d’informació i comunicació inicials, com és la secció de notícies o agenda, a més de noves prestacions que posen a l’abast del ciutadà un servei i una informació útil i interessant en matèria de gestió, transport i geolocalització especialitzada i segmentada com, per exemple, la consulta de rutes de senderisme de la ciutat”, tal com explica el regidor de Recursos Humans i Modernització, Andrés Campos.

Cita prèvia

En referència a la prestació que facilita les gestions, parlem de la Cita Prèvia, on el ciutadà mitjançant l’app mòbil pot demanar una cita sense haver de fer ús de la web. D’esta forma la sol·licitud de la cita es fa més ràpida i accessible. “Esta prestació també informa els usuaris a temps real del nombre de persones en espera el dia de la seua cita, les taules que atenen el ciutadà i el temps d’espera màxim per a ser atesos, de manera que evita esperes innecessàries en el consistori”, comenta Campos.

L’aplicació afavorix també la participació ciutadana. Els ciutadans poden col·laborar en la resolució d’incidències comunicant a través d’esta plataforma si detecta cap problema en la via pública. Així, esta comunicació arriba directament al departament consistorial corresponent que, així que siga coneixedor del problema, resoldrà la incidència en el menor temps possible.

Quant a la informació sobre el trànsit i el transport en la ciutat, una de les prestacions més destacades és la informació sobre els pàrquings per a persones amb mobilitat reduïda i les zones de càrrega i descàrrega. Els ciutadans poden consultar a temps real la ubicació dels estacionaments i la seua disponibilitat. De la mateixa forma, els usuaris de BiciTorrent o Torrentbus també poden consultar, en el primer cas, les bicis i els punts d’enganxada disponibles i, en el segon cas, el temps d’espera aproximat de pas de l’autobús.

En definitiva, l’aplicació té les prestacions necessàries perquè la comunicació entre ciutadà i administració siga com més eficaç millor.

 

Ver más artículos relacionados
Ver más en Economia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Dos autobusos promocionen l’App Torrent, l’eina de comunicació a temps real entre el ciutadà i l’administració

5 minuto leer

Permet, entre altres funcions, la consulta d’estacionaments disponibles a temps real per a persones amb mobilitat reduïda o reportar incidències en la via pública

L’Ajuntament de Torrent, amb la finalitat de millorar la comunicació i la participació ciutadana, posa a l’abast dels veïns de la localitat diferents prestacions en l’App Torrent que els permeten facilitar les gestions i mantenir-los informats de l’actualitat local. L’aplicació està disponible tant per a iOS com per a Android i es descarrega debades i de forma senzilla en els dispositius mòbils, a través de l’App Store o Play Store, respectivament.

Per a donar-li major difusió i visibilitat, des de final de l’any passat circulen dos autobusos municipals que amb vinils duen la informació d’una app que “ha sigut actualitzada i millorada significativament i que integra, des de la seua última actualització, els serveis d’informació i comunicació inicials, com és la secció de notícies o agenda, a més de noves prestacions que posen a l’abast del ciutadà un servei i una informació útil i interessant en matèria de gestió, transport i geolocalització especialitzada i segmentada com, per exemple, la consulta de rutes de senderisme de la ciutat”, tal com explica el regidor de Recursos Humans i Modernització, Andrés Campos.

Cita prèvia

En referència a la prestació que facilita les gestions, parlem de la Cita Prèvia, on el ciutadà mitjançant l’app mòbil pot demanar una cita sense haver de fer ús de la web. D’esta forma la sol·licitud de la cita es fa més ràpida i accessible. “Esta prestació també informa els usuaris a temps real del nombre de persones en espera el dia de la seua cita, les taules que atenen el ciutadà i el temps d’espera màxim per a ser atesos, de manera que evita esperes innecessàries en el consistori”, comenta Campos.

L’aplicació afavorix també la participació ciutadana. Els ciutadans poden col·laborar en la resolució d’incidències comunicant a través d’esta plataforma si detecta cap problema en la via pública. Així, esta comunicació arriba directament al departament consistorial corresponent que, així que siga coneixedor del problema, resoldrà la incidència en el menor temps possible.

Quant a la informació sobre el trànsit i el transport en la ciutat, una de les prestacions més destacades és la informació sobre els pàrquings per a persones amb mobilitat reduïda i les zones de càrrega i descàrrega. Els ciutadans poden consultar a temps real la ubicació dels estacionaments i la seua disponibilitat. De la mateixa forma, els usuaris de BiciTorrent o Torrentbus també poden consultar, en el primer cas, les bicis i els punts d’enganxada disponibles i, en el segon cas, el temps d’espera aproximat de pas de l’autobús.

En definitiva, l’aplicació té les prestacions necessàries perquè la comunicació entre ciutadà i administració siga com més eficaç millor.

 

Ver más artículos relacionados
Ver más en Economy

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Dos autobuses promocionan la ‘App Torrent’, la herramienta de comunicación a tiempo real entre el ciudadano y la administración

5 minuto leer

 

Permite, entre otras funciones, la consulta de estacionamientos disponibles a tiempo real para personas con movilidad reducida o reportar incidencias en la vía pública

 

El Ayuntamiento de Torrent, con el fin de mejorar la comunicación y la participación ciudadana, pone al alcance de los vecinos de la localidad diferentes prestaciones en la App Torrent que les permiten facilitar las gestiones y mantenerlos informados de la actualidad local. Esta aplicación está disponible tanto para iOS como Android y se descarga de forma sencilla y gratuita en los dispositivos móviles, a través de la App Store o Play Store, respectivamente.

Para darle mayor difusión y visibilidad a la misma, desde finales del año pasado circulan dos autobuses municipales vinilados con la información de una App que “ha sido actualizada y mejorada significativamente y que integra, desde su última actualización, los servicios de información y comunicación iniciales, como es la sección de noticias o agenda, además de nuevas prestaciones que ponen al alcance del ciudadano un servicio y una información útil e interesante en materia de gestión, transporte y geolocalización especializada y segmentada como, por ejemplo, la consulta de rutas de senderismo de la ciudad”, tal y como explica el concejal de Recursos Humanos y Modernización, Andrés Campos.

Cita Previa

En referencia a la prestación que facilita las gestiones, hablamos de la  “Cita Previa”, donde el ciudadano mediante la App móvil puede pedir una cita sin tener que hacer uso de la web. De esta forma la solicitud de la cita se hace más rápida y accesible. “Esta prestación también informa a los usuarios a tiempo real del número de personas en espera el día de su cita, las mesas cubiertas que atienden al ciudadano y el tiempo de espera máximo para ser atendidos, de forma que evita esperas innecesarias en el consistorio”, comenta Campos.

Esta aplicación favorece también la participación ciudadana. Los ciudadanos pueden colaborar en la resolución de incidencias comunicando a través de esta plataforma la detección de alguna de ellas en la vía pública. De esta forma, esta comunicación llega directamente al departamento consistorial correspondiente que, una vez sea conocedor del problema, resolverá la incidencia en el menor tiempo posible.

En cuanto a la información sobre el tráfico y el transporte en la ciudad, una de las prestaciones más destacadas es la información sobre los parkings para personas con movilidad reducida y las zonas de carga y descarga. Los ciudadanos pueden consultar a tiempo real la ubicación de los estacionamientos y su disponibilidad. De la misma forma, los usuarios de BiciTorrent o Torrentbus también pueden consultar, en el primer caso, las bicis y enganches disponibles y, en el segundo caso, el tiempo de espera aproximado de paso del autobús.

En definitiva, la aplicación tiene las prestaciones necesarias para que la comunicación entre ciudadano y administración sea cuanto más eficaz mejor.

Ver más artículos relacionados
Ver más en Economía

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

También le puede interesar

El festival Arrels de Torrent llena el Auditori en sus conciertos de clausura

A lo largo de la semana renombrados intérpretes del panorama nacional e internacional han …